وقتی آلودگی هوا هم زورش به تعطیلی کلاس ورزش نمیرسه!
توضیح: طبق بخشنامه اداری، بدلیل آلودگی هوا، برگزاری ساعت ورزش مدارس، در فضای آزاد ممنوع گردیده است!

بهتره بدونید دبیرستان نجفی دارای ورزشگاه اختصاصیه