از سهام رونمایی شد!

امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد از
سهام(سامانه هوشمند آموزش آنلاین مهندس نجفی)

با حضور جناب آقای دکتر قاسم زاده(مدیرعامل محترم موسسه فرهنگی شهید مدرس)
جناب آقای اسدی(مدیر محترم دبیرستان دوره دوم صالحین)
جناب آقای نصیری(عضو محترم هیئت مدیره موسسه فرهنگی شهید مدرس)

و
جناب آقای منصوری(کارشناس مسئول محترم متوسطه اول اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار)

سرکارخانم بروجردی(کارشناس مسئول محترمه فناوری اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار)

رونمایی شد.