شرایط برگزاری امتحانات پایان ترم خردادماه ۹۹
طبق بخشنامه وزارت آموزش و پرورش مقرر شد:

امتحانات پایان سال در پایه های هفتم و هشتم بصورت غیرحضوری برگزار گردد.

همچنین امتحانات پایان سال در پایه نهم(بدلیل اهمیت فرآیند انتخاب رشته) بصورت حضوری برگزار می گردد.

تصمیم گیری درباره نحوه و زمان برگزاری امتحانات هر سه پایه بر عهده شورای مدرسه می باشد‌ که پس از برگزاری این جلسه در هفته آینده، اطلاع رسانی خواهد شد.