برترین های علمی
کلاس هشتم دو
در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷
مانی مظاهری:۱۹.۸۶
معین شاهمرادی:۲۰
علی اکبر عطایی:۱۹.۵۷
امیر عباس باقری نسب:۱۹.۸۶
حسین بیگ زاده::۱۹.۴۳
محمد مهدی الیاسی:۱۹.۲۹
نوید تقی پور:۱۹.۷۱
عباس شمسیان:۱۹.۷۹
محمد جواد محسنی:۱۹.۵۰
علی نیکبخت:۱۹.۸۶