برنامه برگزاری کلاس ها در سال تحصیلی جدید

همه این کلاس ها تا اطلاع ثانوی بصورت آنلاین برگزار می گردد.

ساعت شروع کلاس ها بصورت ثابت:
۸:۰۰
۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
بوده و هر زنگ حداکثر ۴۵ دقیقه می باشد.

برنامه گروهی کلاس های حضوری در هفته آینده، بزودی اعلام می گردد.