برنامه برگزاری کلاس های آنلاین
نیمسال دوم

با تشکر از همراهی همه دبیران محترم، دانش آموزان عزیز و والدین گرامی در برگزاری موفقیت آمیز نیمسال اول تحصیلی؛

برنامه برگزاری کلاس های آنلاین نیمسال دوم،
با اندکی تفاوت در ساعت شروع اعلام می گردد.

پیشاپیش از حضور به موقع دانش آموزان عزیز در کلیه کلاس ها متشکریم!