برنامه جدید برگزاری کلاس های آنلاین

ضمن تبریک مجدد سال جدید

برنامه جدید برگزاری کلاس های آنلاین،
با اندکی تفاوت در ساعت شروع اعلام می گردد.

پیشاپیش از حضور به موقع دانش آموزان عزیز در کلیه کلاس ها متشکریم!