تو کلاس آنلاین می خواستم با رفیقم حرف بزنم نمیشد!
به بهونه تراش کردن
رفتیم کنار سطل زباله ویندوز حرف زدیم!

مطالبتون درباره کلاس های آنلاین رو بفرستید تا به اسم خودتون در کانال بارگزاری بشه!