با توجه به شرایط کنونی کشور که باید در خانه بمانیم عزیزان مقطع هشتمی می‌توانند از طریق تکمیل فرم ثبت نام در سایت یا عضویت در کانال شباب در پیام‌رسان «بله» و ارتباط با ادمین کانال جهت عضویت خود در این طرح اقدام نمایند.

فرم ثبت‌نام در سایت:
http://markazmodares.com/shabab

عضویت در کانال «بله»:

web.ble.ir/start_an_infinity