مدرسه نجفی افتخار دارد به عنوان اولین مدرسه در استان اصفهان مجری برگزاری کلاس های مهارتی بوده است

همین امر و کسب موفقیت در این زمینه سبب شد تا پروژه “ایران مهارت” در آموزش و پرورش کشور کلید بخورد