جلسه آموزش خانواده

باموضوع:
شناخت دوران نوجوانی

با حضور جناب آقای امیریان
(مشاور محترم آموزشگاه)

ویژه والدین محترم پایه هفتم

چهارشنبه ۲۷ آذر
ساعت ۸:۴۵ صبح