فیلم جلسه یازدهم
علوم تجربی پایه هفتم

طرح ویژه یادگیری معکوس

در کانال آپارات دبیرستان قرار گرفت:

https://www.aparat.com/v/BlAv3