امام صادق علیه السلام:
خانواده، محبوب ترین نهاد نزد خداست

دبیرستان غیردولتی صالحین دوره دوم
با هدف بهبود کیفیت و ارتقاء سلامت روانی
خانواده های دانش آموزان عزیز
اقدام به راه اندازی این کانال و برگزاری سلسله نشستها و کارگاه های آموزشی
با اساتید مجرب و توانمند نموده است.

عموم نیز می توانند از همین طریق از برنامه ها اطلاع یافته و در برنامه ها شرکت نمایند.

خانه سبز
مدرسه شبانه روزی آموزش خانواده
دبیرستان دوره دوم صالحین

https://ble.im/khane_sabz_salehin

https://ble.im/salehinedu

http://salehind2.ir