دوره آموزشی
یادگیری معکوس(Flipped Learning) و آموزش برنامه ای(Programmed Instruction)

توسط دبیرستان مهندس نجفی
(اولین دبیرستان مجری روش یادگیری معکوس در استان اصفهان)

در طی سه روز، با حضور ۳۵ نفر از معاونین آموزشی و معلمین محترم دبیرستان های متوسطه اول ناحیه چهار آموزش و پرورش استان اصفهان برگزار شد.