دانش آموزان عزیز حتما به برنامه کلاس های رفع اشکال آنلاین در کانال کلاسی خود توجه نمایند!