تبریک
تعداد بازدید از صفحه اختصاصی دبیرستان مهندس نجفی در سایت آپارات در حدود دوماه

از رکورد ۱۰۰۰۰ گذشت!

http://www.aparat.com/najafi4

توضیح:

بیشتر از ۹۵ درصد از بازدیدکنندگان از دانش آموزان مدارس دیگر(داخل و خارج از کشور) بوده اند.