سامانه آزمون آنلاین (اینترنتی) دبیرستان غیردولتی مهندس نجفی برای سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ (هفتمین سال متوالی) راه اندازی گردید.

شرکت در این آزمون ها با انواع رایانه، تبلت و موبایل امکان پذیر می باشد.