دیشب ارواح طیبه‌ی شهیدان،
روح مطهر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند.

فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ است
ولی ادامه مبارزه
و دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتلان و جنایتکاران را تلخ‌تر خواهد کرد.

مقام معظم رهبری