جلسه معرفی طرح ویژه
یادگیری معکوس

ویژه والدین و دانش آموزان پایه هفتم

شنبه ۳۰ شهریور
از ساعت ۹ صبح