درس معلم گر بود زمزمه محبتی…

حضور در کلاس آنلاین
از دامنه های زیبای زاگرس در بهار

ارسالی از طرف دانش آموز عزیز:
مهدی نجار کلاس هفتم