ثبت نام
هفتمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی
آغاز شد.

محورهای هفتمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی در تصویر بالا

بزودی نحوه ثبت نام در این جشنواره اعلام می گردد.