دانش آموزان عزیز
لطفا جهت پرسش صوتی از معلم در کلاس آنلاین،
از میکروفون(در رایانه)
و هندزفری(در موبایل وتبلت) استفاده نمایید.