سلام
احوال شما؟
امیدوارم حالتون رضایت بخش باشه.
اگه حافظه خوبی داشته باشین قرار بود در مورد پرهیز از خطوط قرمز صحبت کنیم.

حتما شما در موضوعات مختلف برای خودتون خطوط قرمزی تعریف کردین، که مربوط به خودتون با خونواده و یا روابط اجتماعیه….

این خطوط میتونه مربوط به مسائل دینی و معنوی یا مادی و……. باشه.

نکته مهم اینه که هرموقع شما یکی ازین خطوط رو زیر پا بگذارین دچار بهم ریختگی عاطفی یا بقول معروف دچار عذاب وجدان میشین.

و میتونه با گرفتن انرژی شما، بطور شدید انگیزه شما را برای کارهاتون کم کنه!!

چرا که ذهنتون درگیر توجیه کردن و کنار اومدن با کاریه که انجام دادین و دیگه انگیزه لازم رو برای انجام وظیفه ای که بعهده تونه درس خوندن ندارین!!

اینا مواردی بود که شما باید از اونا فاصله بگیرین و موانع سر راهتون رو مدیریت کنین.

در پیام بعد میخوام در مورد چند راهکار برای افزایش نشاط صحبت کنیم.
چطوره؟

پس تا بعد
خدا نگهدارتون

امیریان
مشاور مدرسه شما