پیش ثبت نام پایه هفتم در
دبیرستان غیردولتی پسرانه مهندس نجفی
آغاز شد.

تنها دبیرستان مجری روش آموزشی
یادگیری معکوس در استان اصفهان

ثبت نام براساس:
مصاحبه حضوری(روانشناسی)
و سوابق تحصیلی

لینک ثبت نام در:
www.najafi4.ir