برنامه کلاس های جبرانی درس ریاضی
پایه هشتم

سه شنبه ها
ساعت ۱۳:۱۵ الی ۱۴:۳۰

پنجشنبه ها
ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱