صبحگاه آنلاین
گرامیداشت هفته دفاع مقدس

باحضور جناب آقای وفایی پور

یکشنبه ۶ مهرماه
از ساعت ۸ صبح
در جلسه صبحگاه به نشانی:
۷۸.۱۵۷.۳۲.۴۶/n0

همراه با برگزاری مسابقه و اهدای جایزه