گفت و گوی زنده تلویزیونی
با موضوع کرونا ،خانواده، اوقات فراغت

با حضور جناب آقای علی قاسم زاده
مدیرعامل موسسه فرهنگی شهید آیت الله مدرس(ره)

چهارشنبه ۲۵تیرماه
⁦شبکه اصفهان

ساعت ۱۶