جهت شرکت در آزمون با تلفن همراه یا تبلت بهتر است؛

*اپلیکیشن* *منتا* (اندروید) را از لینک زیر دانلود کنید:

https://www.monta.ir/application/android/Monta-v1.3.apk