آموزش برنامه ای(Programmed instruction) چیست؟

آموزش برنامه اي چيست؟ آموزش برنامه اي(Programmed instruction) يكي از جديدترين روش هاي آموزش مي باشد كه دبيرستان مهندس نجفي افتخار دارد براي اولين بار اين روش را بصورت آنلاين اجرا نمايد.   تعريف آموزش برنامه اي نوعي برنامه خودآموز که به طور انفرادي به وسيله دانش­آموزان مورد استفاده قرار مي گيرد و در آن