سلام بر اهالی علم و معرفت
در پیام قبل رسیدیم به چی؟
سومین عامل اضطراب
که چی بود؟

➖افکار غیرمنطقی یا افکار سمی.
فکر کردین تفاوتش با توهمات چیه؟

امیدوارم زیاد به مغزتون فشار نیاورده باشین
خب تفاوت افکار غیر منطقی با توهم اینه:
اولی باتوجه به اینکه ظاهری آرمانی و فریبنده ای داره
تشخیص آسیب زا بودنش مشکله!
و برای همین اغلب افراد این افکار را مثبت و مهم میدونن!
و بر حفظ اونا اصرار دارن!
میدونم کنجکاو شدین که مثلا چه افکاری؟!
خب چند مثال میزنم:

“من همیشه باید بهترین باشم”

“همه چی یا هیچی”

“هیچ اتفاق بدی نباید درزندگی من بیافته”

“من همیشه باید مورد توجه باشم”
و……..

اینها افکار غیر منطقی ان که اگه در ذهن کسی رسوب کنه وبه باور تبدیل بشه، منشأ تولید اضطراب و نگرانی ها میشه!!
چه بد!!
بقیه عوامل رو در پیام‌های بعد دنبال کنین….

امیریان
مشاور مدرسه شما