اولین دوره مسابقات شطرنج آنلاین دانش آموزی

ویژه دانش آموزان دبیرستان غیردولتی پسرانه مهندس نجفی(صالحین دو)

ثبت نام در:
http://najafi4.ir/99-3