اولین صبحگاه آنلاین
دبیرستان غیردولتی مهندس نجفی
در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

از طریق نرم افزار Adobe Connect
با لینک:
http://78.157.32.46/n0

نام کاربری: کد ملی دانش آموز
رمز عبور: کدملی دانش آموز

منتظر حضور همه دانش آموزان عزیز
و پاسخگوی سئوالات شما هستیم!

فردا شنبه ۱۵ شهریور
از ساعت ۸:۱۵ صبح