لطفا به ساعت و تاریخ برگزاری کلاس ها دقت کرده و در زمان مقرر در کلاس آنلاین شرکت کنید!