برندگان مسابقه
صبحگاه آنلاین گرامیداشت هفته دفاع مقدس

آقای عرفان هنرمند- کلاس هشتم یک
آقای محمدحسین موسوی زاده- کلاس هشتم دو

جوایز این عزیزان بصورت آنلاین اهداء می گردد.