برگزاری کلاس آنلاین ریاضی (هفتم یک)

با حضور دبیر محترم جناب آقای سلیمانی