جشنواره امتیازدهی سهام چیست؟

در این جشنواره شما دانش آموزان عزیز می توانید با انجام فعالیت های مختلف در سامانه سهام، امتیاز مقرر را بدست آورید:

شرکت در کلاس: ۵ امتیاز
شرکت در آزمون: ۱۰ امتیاز
ارسال تکلیف: ۵ امتیاز
مشاهده فیلم تعاملی آموزشی: ۱۰ امتیاز

و فعالیت های دیگری که بزودی اضافه خواهد شد.

سپس براساس امتیازات کسب شده، رتبه های خود را ارتقاء خواهید داد.

رتبه های شما با ستاره مشخص می گردد.

هر هفته رتبه های برتر مدرسه در همین کانال اعلام خواهد شد. البته خود شما هم می توانید جدول رتبه بندی را در پروفایل خود در سامانه سهام مشاهده نمایید.

ستاره بگیر