جشن ۱۷ ربیع الاول

با قرائت قرآن توسط
جناب آقای احمدی
دبیر محترم زبان انگلیسی

با مداحی
جناب آقای سقادولتی
دبیر محترم مطالعات اجتماعی