جلسات حضوری والدین محترم
(بصورت کلاسی با رعایت پروتکل های بهداشتی)

همراه با ارائه کارنامه نیمسال اول

و رونمایی از
جشنواره آنلاین امتیازدهی سهام

اطلاعات بیشتر در کانال های کلاسی اعلام می گردد.