مجتمع آموزشی صالحین با هدف رشد یادگیری علمی و ارتباطی دانش آموزان عزیز برگزار می کند:

🔶 دوره دانش افزایی دبیران و کادر محترم دبیرستان های صالحین:

🏵️ الگوی صالحین (مبانی، اصول و فنون)

🏅 یادگیری معکوس

🏅 یادگیری مشارکتی

🏅 یادگیری برنامه ای

🏅 یادگیری اکتشافی

🗓️ ۱۲، ۱۳و ۱۴ مردادماه