به گزارش روابط‌عمومی مؤسسه فرهنگی شهید آیت الله مدرس (ره) در این برنامه که دومین جلسه از سلسله نشست‌های کارگزاران مؤسسه بود مدیرعامل جدید مؤسسه معرفی شد.
در این جلسه از زحمات مدیرعامل سابق مؤسسه آقای دکتر امیرمنصور زمانی تقدیر و دکتر علی قاسم‌زاده به عنوان مدیرعامل جدید معرفی شد.
در این نشست که با حضور اعضای هیئت‌امنا، هیئت‌مدیره و کارگزارن مدارس مجتمع آموزشی صالحین و مراکز فرهنگی شهید آیت الله مدرس (ره) و سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین عبدالهی عضو هیئت امنا و حجت الاسلام و المسلمین سالک رئیس هیئت امنا برگزار گردید از وب‌سایت جدید مجتمع آموزشی صالحین و مرکز فرهنگی برادران رونمایی شد.
در ادامه توسط مدیرعامل جدید، آقای حسین رضوانی‌پور به عنوان معاونت امور مدارس، آقای محمدرضا فرخ‌نیا به عنوان سرپرست کمیته مالی و آقای مهدی شریف به عنوان معاونت امور مراکز و سرپرست روابط عمومی مؤسسه معرفی و از زحمات آقای احمد مصور تقدیر شد.
پایان بخش مراسم ارائه گزارش فعالیت‌های مراکز و مدارس مؤسسه در مبارزه با ویروس کرونا و تقدیر از زحمات فعالین این عرصه بود.