راهیابی تجربه برگزاری آموزش های آنلاین دبیرستان مهندس نجفی (صالحین۲) با عنوان:

“اجرای مفاهیم منطبق با روند جهانی در آموزش آنلاین(پساکرونا)” به مرحله کشوری از استان اصفهان را ضمن تشکر از زحمات همه همکاران محترم، والدین گرامی و دانش آموزان عزیز به خانواده بزرگ صالحین تبریک می گوییم.