بسم ‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم

اطلاعیه شماره ۲
ستاد مبارزه با شیوع کرونای مرکز مدرس
(دعوت به کمک‌رسانی)

فعالیت‌های در دست اقدام ستاد از این قرار است:
آماده سازی فضای مرکز جهت راه اندازی بخشی از خط تولید ماسک در مرکز با همکاری خادمین هیات‌انصارالمهدی و اعضای شاخه دانشجویی و توزیع آن در مناطق محروم شهر اصفهان، روستاها و…
همکاری با مجمع جهادگران جهت تولید مایع ضد‌عفونی کننده
تهیه و توزیع ۱۰۰۰ بسته ارزاق و سلامت جهت رسیدگی به محرومین و خانواده‌های کم درآمد

اکنون برای پبشبرد این اهداف به کمک‌های مالی شما عزیزان نیازمند هستیم.
از همه کسانی که دل در گرو کار جهادی و حفظ سلامتی هموطنان دارند خواهشمندیم منتشر کننده این پیام بوده تا هر چه زودتر به زنجیره نفراتِ معینِ این مجموعه اضافه شده، کمبودهای ستاد تکمیل شود و شاهد شکست این ویروس منحوس باشیم.

شماره کارت جهت واریز
۶۰۳۷-۹۹۷۵-۰۱۶۲-۸۶۶۴
به نام پوریا باغبان

جهاد ادامه دارد

مرکز فرهنگی شهید آیت‌الله مدرس(ره)