جام فوتسال دهه فجر ۹۸ :
مرحله نیمه نهایی:

نهم یک-الف : ۹
نهم دو-ب : ۱

گلزنان:

نهم یک :
جعفری
فتحی
استکی
عرب

نهم دو :
شفیعی