جام فوتسال دهه فجر ۹۸

مرحله مقدماتی:

هفتم دو  ۱
نهم یک-ب  ۰

 

گلزنان:

اقوام خرازی