جام فوتسال دهه فجر ۹۸
مرحله مقدماتی:

هفتم یک-الف  ۰
هفتم یک-ب   ۱

 

گلزنان:

جعفرپیشه