مهارت بیاد سپاری و بیاد آوری

دریچه یادگیری حافظست و ما تا چیزی رو درون حافظمون جاندیم، امکان فراخوانی اونو طبیعتا نداریم.
پس میتونیم موفقیت رو معادل با (حافظه خوب) بدونیم.
شما کسی رو سراغ دارین که ازپرشدن ظرفیت حافظش رنج ببره؟!
یا بخواد بعضی از داده های اضافی حافظشو پاک کنه.
نه تنها شما سراغ ندارین، بلکه درکره زمین هنوز کسی به این درد مبتلا نشده.
چون حافظه ما مثل هارد نیست که زمانی پربشه.
ازطرفی حافظه بایادگیری و آموزش قابل ارتقاست.
خوبه قبل از اینکه به چند تکنیک اشاره کنیم، بدونین لازمه ابتدا شما به حافظه خودتون اطمینان کنین.
یعنی چی؟!
ببینین این جمله که “من حافظه خوبی ندارم”
به شما هیچ کمکی نخواهد کرد!!
پس با فعالیت بیشترحافظه و اطمینان به حافظه خودتون، مسیر موفقیت رو هموار کنین…
و اما
تکنیک‌های یادگیری

تکنیک مرور هوشمند:
تقریبا همه ماعادت داریم برای حفظ مطلبی، چندین بار اونرو مرور وتکرار کنیم. خب بهتره پس از هر مطالعه ای مرورهامون بصورت زیر باشه:
اولین مرور ۱۰دقیقه بعد
دومین مرور حداقل ۱۲ ساعت بعد
سومین مرور حداقل ۲۴ساعت بعد
چهارمین مرور یکماه بعد
پنجمین مرور روز قبل از امتحان

تجربه کنین
استفاده کنین….. خدانگهدار

امیریان
مشاور مدرسه شما