مهارت گفتگوی اثر بخش
مهمترین مهارت ، مهارت گفتگو یعنی انتقال ایده ها، افکار و احساسات و دریافت آن ها از فرد مقابل می باشد.

اولین وبینار مجازی جلسه آموزش خانواده

دبیرستان صالحین دوره دوم

خانه سبز صالحین

موضوع: مهارت گفتگوی در خانواده ی عصر کرونا
مدرس وبینار: دکترعلی قاسم زاده
زمان: شنبه ۱ شهریور ساعت ۱۷

برای ثبت نام و شرکت در وبینار از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.
https://eseminar.tv/wb13026

این وبینار رایگان میباشد.

خانه سبز
مدرسه شبانه روزی آموزش خانواده
دبیرستان دوره دوم صالحین

سایت دبیرستان صالحین
اینستاگرام دبیرستان صالحین
کانال دبیرستان صالحین