تو صبحگاه آنلاین وقتی وب کم دادید،
یه لحظه احساس کردم فاصله به حدی کمه که ممکنه کرونا بگیرم!
فورا Log out کردم یه وقت مریض نشم خدایی نکرده!
(ح ب-نهم۲)