کسب رتبه اول رشته قرائت در استان اصفهان توسط آقای علی محمودی دانش آموز کلاس هفتم دبیرستان مهندس نجفی(صالحین دو) را تبریک عرض می نماییم.