گروه های همکلاسی راه اندازی شد.

جلسات آنلاین در Adobe Connect
انتخاب Host
تالار گفتگو
اشتراک مطالب
و …

جهت ورود به گروه، به دوره های خود در سامانه سهام مراجعه کنید!